Ieder kind verdient de kans
om uit te blinken!

TalentenTuinen biedt een breed aanbod van activiteiten, programma’s en sluitende dagarrangementen in en rondom Brede Scholen in combinatie met coördinatie, beheer en kinderopvang. In TalentenTuinen kunnen kinderen op hun eigen niveau hun individuele talenten ontdekken en ontwikkelen. We brengen kinderen vanuit programma’s in een leeromgeving van doen en ontdekken. Als de school ervoor kiest kan dat zelfs met een ''Outside Experience''. Dit is een activiteit buiten de school waar kinderen normaal gesproken niet (snel) komen. Het grote aantal activiteiten waaraan kinderen in de TalentenTuinen deel kunnen nemen, is onderverdeeld in thema- tuinen, zoals bv. de SportTuin, CultuurTuin, MuziekTuin en nog veel meer.

In onze reguliere Tuinpakketten bieden wij arrangementen aan voor de verlengde schooldag (VSD) of voor het leerkansenprofiel (LKP). Wij passen uw wensen toe aan de programma's die verzorgd gaan worden.

Tijdens weekenden en vakanties in de vorm van de WeekendTuin en de VakantieTuin behoren ook tot de mogelijkheden! Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat kinderen acht jaar lang naar de basisschool gaan en dat 4 weken vakantieschool per jaar bijna gelijk staat aan één extra leerjaar. Waardevolle tijd waarin kinderen hun onderwijsachterstand kunnen verkleinen en hun leerprestaties vergroten.

Alle activiteiten worden begeleid door gemotiveerde en HBO gediplomeerde docenten die de kinderen als echte talenten behandelen! De kinderen zien de activiteit als een fantastische en speelse ervaring, terwijl in iedere activiteit een actief leerproces verborgen zit. De activiteit is namelijk geen doel op zich, maar een middel om een ander hoger doel te bereiken; bv. een betere taal- en rekenvaardigheid of socialere vaardigheid!

Laatste tweet

  • Het is tijdelijk niet mogelijk de laatste Tweet te tonen.